Plan Pastoral

Rozariul Divinei Îndurări și promisiunile Mântuitorului

Pin It

divina-milostivire2309riefj

ISUSE ÎNDURĂTOR,
AVEM ÎNCREDERE ÎN TINE;
AI MILĂ DE NOI
ȘI DE ÎNTREAGA LUME!

ROZARIUL DIVINEI ÎNDURĂRI
* Crezul
* Tatăl Nostru
* 3 Bucură-te Marie; Mărire Tatălui.


ÎN LOC DE TATĂL NOSTRU:
"Părinte Veșnic, îți oferim Trupul și Sângele, Sufletul și
Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru iertarea
păcatelor noastre și ale întregii lumi."


IN LOC DE BUCURA-TE MARIE:
"Prin patimile Sale dureroase, ai milă de noi și de întreaga lume."

Read more...

Comunicat cu privire la celebrarea Sărbătorilor Pascale 2020

Pin It

2016.12.26 - PF Lucian№ 470/20

Blaj, 8 aprilie 2020

 

Comunicat cu privire la

celebrarea Sărbătorilor pascale 2020

 

 

Pelerinajul spiritual pe care îl facem în Postul Mare din acest an, îndreptându-ne spre Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos, este puternic marcat de răspândirea epidemiei, care cauzează suferințe, teamă și îngrijorare pentru sănătatea proprie și a semenilor noștri. Pe acest drum al Crucii nu suntem singuri, ci îl parcurgem însoțiți și sprijiniți de harul dumnezeiesc, mijlocit de Preasfânta Fecioară Maria, de figurile luminoase ale sfinților, dar și de rugăciunile noastre umile și pline de speranță.

Itinerariul străbătut până acum ne-a dezvăluit cât de importantă este relația cu Dumnezeu, prezența Sa în sufletele și în familiile noastre, fiorul tainic al rugăciunii rostite din adâncul inimii. Împreună am redescoperit valoarea compasiunii și a solidarității, am conștientizat ceea ce este esențial și cu adevărat valoros în existența noastră. Mai mult, imposibilitatea participării fizice la Sfânta Liturghie, a accentuat în suflete dragostea față de Cristos și dorul după Sfânta Euharistie!

Situațiile grave pretind măsuri adecvate din partea autorităților Statului și din partea Bisericii. Congregația pentru Bisericile Orientale Catolice a emis în 25 martie 2020 o serie de recomandări cu privire la celebrările pascale și a invitat pe toți întâistătătorii Bisericilor Orientale Catolice să stabilească dispoziții conforme cu normele fixate de autoritățile de stat. Fiind cu toții preocupați de sănătatea credincioșilor greco-catolici din țară și din străinătate, oferim următoarele îndrumări:

Read more...

Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian cu ocazia Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor

Pin It

pf-cardinal-lucian564567887654Iubiți frați creștini, 

Orice început de an ne cheamă la aducerea aminte a binecuvântărilor Domnului pentru răstimpul care s-a încheiat, dar și la rugăciune pentru ca trecerea noastră prin această lume să fie aducătoare de speranță. Îndeosebi, luna ianuarie vine să ne trezească în conștiințe dorul Domnului nostru Isus Cristos „ca toți să fie una” (In 17,21). Și în anul în curs 2020, întreaga creștinătate se reunește în Săptămâna de Rugăciune implorând de la Dumnezeu Atotținătorul darul păcii și al unității.

La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie îi cerem Domnului să îi sfințească „pe cei ce iubesc podoaba Casei Sale”. Casa Domnului, Biserica, este Una, precum Unul este și Stăpânul Casei. De aceea creștinii încep Anul Nou cerând Marelui Păstor harul unirii tuturor ucenicilor, pentru care El însuși s-a rugat Tatălui Celui din ceruri. 

Read more...

Comunicat: Episcopii catolici, reuniți la Blaj, au început pregătirile pentru Vizita la Sfântul Părinte Papa

Pin It

Familia, tinerii, educația, misiunile, migranții, martirii credinței au fost câteva dintre temele abordate de episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinţei Episcopilor din România (CER). Lucrările au avut loc la Blaj în zilele de 30 aprilie – 02 mai 2018, la sediul Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. La Sf. Liturghie celebrată luni în Catedrala Preasfânta Treime, Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureşan, gazda întâlnirii – de la a cărui înscăunare ca Arhiepiscop Major s-au împlinit 12 ani, pe 30 aprilie a.c. -, a subliniat cu insistență importanța afirmării identității Bisericii Catolice în comuniune cu Papa, şi a amintit exemplul episcopilor greco-catolici martiri, a căror cauză de beatificare este în studiu la Vatican.

La deschiderea lucrărilor a participat şi Excelența Sa Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic, care a transmis un mesaj personal, precum şi salutul și binecuvântarea Papei Francisc pentru episcopii, credincioșii și cetățenii din România și Republica Moldova. Totodată, nunţiul şi episcopii au discutat în detaliu despre pregătirea Vizitei „ad limina Apostolorum” pe care ierarhii o vor face la Roma, în perioada 5-10 noiembrie 2018.

Read more...

Pastorala PS Alexandru Mesian - Paște AD 2018

Pin It

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ


Onoratului cler
şi iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

„Îngerul a strigat celei pline de har: 
Curată Fecioară bucură-te ! Şi iară zic: bucură-te, 
că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt 
şi pe morţi i-a ridicat. Popoare, veseliţi-vă !”
                                  (Din Catavasiile învierii)

Cristos a înviat!

Ziua învierii Domnului ne conferă bucuria învingerii binelui asupra răului. Adevărul a învins minciuna. Nevinovăţia a învins păcatul. Durerea s-a schimbat în bucurie. Bunătatea a învins răutatea. Învierea a învins moartea.

S-a bucurat diavolul când pe strămoşii noştri i-a înşelat la păcat, crezând că prin păcatul strămoşesc tot neamul omenesc i-a căzut pradă şi că nu este o putere mai mare care să-1 scoată din ghearele lui. Dar s-a înşelat amarnic, pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a coborât pe pământ anume, ca să zdrobească puterea diavolului.

Bucurie diavolească au avut unii oameni când în Vinerea mare au răstignit pe Cruce pe Fiul lui Dumnezeu. În nebuneasca lor trufie, aceştia strigau lui Isus cel răstignit: „De eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” (Matei 27,40). De pe cruce, este adevărat, El nu S-a coborât, El a dorit să moară pe Cruce, dar o minune mai mare decât aceasta s-a întâmplat: a treia zi, Isus a înviat din morți!

Tot misterioasă a fost şi moartea Lui, căci soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, mormintele s-au deschis şi mai mulţi morţi au înviat. Acestea văzându-le sutaşul păgân, a spus: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta!” (Matei 27,54).

Învierea lui Cristos este minunea minunilor. Prin Învierea Sa, Isus a dovedit mai presus de orice îndoială că este Dumnezeu adevărat, Domnul cerului şi al pământului.

Read more...

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2021 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Imnul Episcopilor Martiri

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială