Episcopia

Pastorala de Crăciun a PS Alexandru - AD 2014

Pin It

Nr. 1146/2014

 

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

 

Onoratului cler şi iubitului popor credincios
har, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

 

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu …
El a binevoit să se nască Mântuitor al lumii. (Cf. Ioan 1,1)

 

Ps AlexandruIubiţi fraţi întru preoţie,

Iubiţi credincioşi,

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Biserica noastră Română Unită cu Roma, Greco-Catolică sărbătorește pentru a douăzecişicincea oară, în libertate, marele praznic al Naşterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul Crăciun!

Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos, este o mare bucurie pentru întregul neam omenesc. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16).

Venirea lui Isus Cristos în lume era aşteptată de mii de ani. Toţi profeţii L-au prevestit. Isaia Profetul (7,14) ne spune că se va naşte dintr-o fecioară: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel”, adică „Dumnezeu cu noi”.

Lumea întreagă aşteaptă răspunsul Mariei pe care trebuie să-l dea îngerului Gavriil trimis de Dumnezeu.

Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, nu de la om, ci de la Spiritul Sfânt.

Îngerul aşteaptă răspunsul Fecioarei şi de asemenea aşteaptă şi omenirea, apăsată de sentinţa de condamnare.

Dacă Fecioara Maria îşi dă consimţământul, vom fi imediat eliberaţi.

Fecioara Maria este implorată de Adam cel exilat din paradis împreună cu urmaşii săi.

Răspunsul Mariei este aşteptat de întreaga lume: pentru răscumpărarea celor închişi, eliberarea celor condamnaţi, mântuirea tuturor fiilor lui Adam.

Maica Sfântă trebuie să dea un răspuns pentru a zămisli Cuvântul cel dumnezeiesc.

Aşteptatul tuturor popoarelor stă afară şi bate la uşă…

Fecioara Maria primeşte mesajul pe care l-a trimis Domnul prin înger: vei zămisli şi vei naşte pe Omul-Dumnezeu. Vei naşte un fiu, dar fecioria nu-ţi va fi atinsă; vei fi însărcinată, dar vei fi mamă pururea fecioară (cf. Luca 1,31.42).

Răspunsul Mariei n-a întârziat: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1,38).

* * *

Iubiţi credincioşi,

Sărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: naşterea lui Cristos, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu cu trup omenesc.

„Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă” (Isaia 9,5). Acest Prunc a sfărâmat jugul care ne apăsa şi toiagul care ne lovea spinarea. El este cel care ne-a împăcat cu Tatăl ceresc şi cu preţul sângelui Său ne-a dobândit mântuirea, luând asupra Sa păcatele noastre. Profetul Isaia (Isaia 9,5) îl numeşte: „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie”.

Isus Cristos S-a născut într-o peşteră sărăcăcioasă de vite, de la marginea cetăţii Betleem şi culcat în iesle. Ca Dumnezeu putea să se nască într-un palat, dar încă de la naştere ne dă o învăţătură de umilinţă şi de virtute a sărăciei.

În jurul acestei peşteri corurile de îngeri vin din cer ca să-L adore pe Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, intonând imnul de glorie: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2,14).

Peste puţin timp vin şi-L caută pe Isus câţiva păstori cărora îngerul Domnului le adusese vestea cea bună, aşteptată de mii de ani, spunându-le: „… iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Cristos Domnul…” (Luca 2,10-11).

 

Iubiţi credincioşi,

Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea bucuriei; este sărbătoarea dragostei Tatălui ceresc pentru omenire: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat …” (Ioan 3,16).

Şi noi avem datoria să avem dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.

Să-L adorăm şi noi pe Isus, împreună cu Prea Curata Sa Mamă, şi cu toţi creştinii. Să-i mulţumim pentru toate harurile.

Să ne rugăm Fiului lui Dumnezeu născut Om între noi oamenii, ca să aducă pe pământ pacea şi dragostea Sa dumnezeiască, unirea creştinilor, să-i mângâie pe cei mâhniţi şi să-i vindece pe cei bolnavi.

Aducem mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite şi în acest an.

Eparhia Noastră de Lugoj a declarat anul acesta 2014 Anul Maicii Domnului de la Scăiuş, fiind anul în care aniversăm 80 de ani de când o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Isus în braţe, aflată în biserica greco-catolică din Scăiuş, a lăcrimat. În onoarea Maicii Domnului, la Scăiuş s-a construit o nouă biserică şi s-a amenajat un complex spiritual.

Sfinţirea acestui Sanctuar marian a avut loc la data de 27 septembrie 2014, de către Prea Fericirea Sa Cardinalul nostru Lucian, Arhiepiscop Major împreună cu Prea Sfinţitul Petru Gherghel, Episcop de Iaşi şi cu subsemnatul. La eveniment au fost prezenți zeci de preoţi şi nespus de mulţi credincioşi din Eparhia de Lugoj şi dinafara ei.

Icoana Maicii Domnului de la Scăiuş, făcătoare de minuni, a fost purtată prin parohiile Eparhiei Noastre spre venerare.

Un alt mare har care trebuie consemnat, a fost retrocedarea bisericii greco-catolice din Arad-Şega, prin executor judecătoresc.

Pentru toate se cuvine a aduce recunoștință, Bunului Dumnezeu, pruncului Isus venit pe pământ.

În încheiere, avându-vă mereu în rugăciunile Noastre, vă dorim să petreceţi Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului şi ale Anului Nou 2015 cu sănătate şi belşug de haruri cereşti.

Întru mulţi şi fericiţi ani !

Cu arhiereşti binecuvântări,

 

Alexandru Mesian

Episcop de Lugoj

 

Dată la Reşedinţa Noastră Episcopală din Lugoj la Praznicul Naşterii Domnului – 25 decembrie 2014

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.

Sursa aici

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2019 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Imnul Episcopilor Martiri

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială