Stiri

Angelus. Viaţa sfântă a creştinilor îndepărtează corupţia din mediile de activitate

Pin It

Papa Francisc - Angelus - 9.2.2014RV 09 feb 2014. Zeci de mii de credincioşi au luat parte duminică la rugăciunea „Angelus”, în Piaţa Sfântul Petru, recitată de Papa Francisc de la fereastra apartamentului pontifical. Vremea ploioasă de dimineaţă a cedat la amiază, preţ de câteva minute, în faţa luminii soarelui, fapt care a încurajat o participare numeroasă. Pornind de la Evanghelia duminicii din ritul roman sau latin, în care Isus spune discipolilor săi că sunt lumina lumii şi sarea pământului (Matei 5, 13-16) Pontiful a subliniat că orice creştin, printr-o viaţă sfântă, va reuşi să dea gust şi va duce lumina lui Cristos în diferitele medii de viaţă pentru a le apăra de corupţie şi de puterea întunericului. 

Redăm mai jos, în traducerea noastră de lucru, cuvântul Sfântului Părinte, de la rugăciunea „Angelus”, duminică, 9 februarie 2014, în Piaţa Sfântul Petru. 

„Dragi fraţi şi surori, în Evanghelia acestei duminici, care vine imediat după Fericiri, Isus spune discipolilor săi: «Voi sunteţi sarea pământului, voi sunteţi lumina lumii» (Mt 5, 13.14). Acest lucru ne uimeşte, dacă ne gândim la cei pe care Isus îi avea înainte când spunea aceste cuvinte. Cine erau, de fapt, acei discipoli? Erau pescari, oameni simpli. Dar Isus îi priveşte cu ochii lui Dumnezeu şi afirmaţia sa se înţelege tocmai ca urmare a Fericirilor. El vrea să spună: dacă veţi fi săraci în duh, blânzi, curaţi cu inima, milostivi, voi veţi fi sarea pământului şi lumina lumii!

Pentru a înţelege mai bine aceste imagini, să ţinem cont că Legea ebraică prescrie să se pună un pic de sare în toate ofrandele prezentate lui Dumnezeu, ca semn al legământului. Lumina, apoi, pentru Israel era simbolul revelaţiei mesianice care învinge asupra întunericului păgânismului. Creştinii, noul Israel, primesc aşadar o misiune faţă de toţi oamenii: prin credinţă şi prin caritate ei pot orienta, consacra şi face fecundă omenirea. Noi toţi, cei botezaţi, suntem discipoli misionari şi suntem chemaţi să devenim în lume o evanghelie vie: printr-o viaţă sfântă vom da «gust» la diferitele medii de viaţă şi le vom apăra de corupţie, cum face sarea; şi vom duce lumina lui Cristos prin mărturia unei carităţi genuine. Dar dacă creştinii pierd gustul şi se sting, prezenţa lor pierde din eficacitate. (...)

Citeşte mai departe...

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru celebrarea celei de-a 47-a Zile Mondiale a Păcii

Pin It

pacemesajFraternitatea, fundament şi cale pentru pace

1. În acest prim mesaj al meu pentru Ziua Mondială a Păcii doresc să adresez tuturor, fiecărui om şi popoarelor, urarea unei existenţe pline de bucurie şi de speranţă. De fapt, în inima fiecărui bărbat şi a fiecărei femei locuieşte dorinţa de o viaţă deplină, căreia îi aparţine un dor de nesuprimat de fraternitate, care stimulează spre comuniunea cu alţii, în care nu găsim duşmani sau concurenţi, ci fraţi care trebuie primiţi şi îmbrăţişaţi.

De fapt, fraternitatea este o dimensiune esenţială a omului, care este o fiinţă relaţională. Conştiinţa vie a acestei raţionalităţi ne face să vedem şi să tratăm fiecare persoană ca pe o adevărată soră şi un adevărat frate; fără ea devine imposibilă construirea unei societăţi drepte, a unei păci solide şi durabile. Şi trebuie amintit imediat că fraternitatea începe să se înveţe numai în sânul familiei, mai ales graţie rolurilor responsabile şi complementare ale tuturor membrilor săi, îndeosebi al tatălui şi al mamei. Familia este izvorul oricărei fraternităţi şi de aceea este şi fundamentul şi calea primară a păcii, pentru că, prin vocaţie, ar trebui să contagieze lumea cu iubirea sa.

Numărul mereu crescând de interconexiuni şi de comunicări care încâlcesc planeta noastră face mai palpabilă conştiinţa unităţii şi a împărtăşirii unui destin comun între naţiunile de pe pământ. În dinamismele istoriei, chiar şi în diversitatea etniilor, societăţilor şi culturilor, vedem semănată astfel vocaţia de a forma o comunitate compusă din fraţi care se primesc reciproc, îngrijindu-se unii de alţii. Însă această vocaţie astăzi este contrastată şi dezminţită în fapte, într-o lume caracterizată de acea "globalizare a indiferenţei" care ne face "să ne obişnuim" lent cu suferinţa celuilalt, închizându-ne în noi înşine.

În atâtea părţi ale lumii pare să nu cunoască oprire lezarea gravă a drepturilor umane fundamentale, mai ales a dreptului la viaţă şi a celui la libertatea de religie. Fenomenul tragic al traficului de fiinţe umane, pe viaţa şi disperarea cărora speculează persoane fără scrupule, reprezintă un exemplu neliniştitor. La războaiele făcute din ciocniri armate se adaugă războaie mai puţin vizibile, dar nu mai puţin crude, care se duc în domeniul economic şi financiar cu mijloace la fel de distructive de vieţi, de familii, de activităţi.

Citeşte mai departe...

Mesajul Urbi et Orbi al Sfântului Părinte Papa Francisc - Crăciun AD 2013

Pin It

Francisc - Urbi et Orbi - Craciun 2013“Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte” (Lc2,14).

Iubiţi fraţi şi surori din Roma şi din întreaga lume, bună ziua şi Crăciun fericit!

Îmi însuşesc cântarea îngerilor care au apărut păstorilor din Betleem în noaptea în care s-a născut Isus. O cântare ce uneşte cerul şi pământul, adresând cerului lauda şi gloria, iar pământului oamenilor urarea de pace.

Îi invit pe toţi se unească la această cântare: această cântare este pentru fiecare bărbat şi femeie care veghează în timpul nopţii, care speră într-o lume mai bună, care se îngrijeşte de ceilalţi încercând să-şi facă propria datorie cu umilinţă.

Mărire lui Dumnezeu!

La asta ne cheamă Crăciunul înainte de toate: să dăm mărire lui Dumnezeu, pentru că este bun, este fidel, este milostiv. În această zi doresc tuturor să recunoască adevărata faţă a lui Dumnezeu, Tatăl care ni l-a dăruit pe Isus. Doresc tuturor să simtă că Dumnezeu este aproape, să stea în prezenţa sa, să-l iubească, să-l adore.

Şi fiecare dintre noi să poată da mărire lui Dumnezeu mai ales cu viaţa, cu o viaţă trăită din iubire faţă de el şi faţă de fraţi.

Pace oamenilor!

Adevărata pace – noi o ştim – nu este un echilibru între forţe contrare. Nu este o “faţadă” frumoasă, în spatele căreia există contraste şi diviziuni. Pacea este o angajare de toate zilele, însă pacea este artizanală, care se duce înainte pornind de la darul lui Dumnezeu, de la harul său pe care ni l-a dat în Isus Cristos.

Citeşte mai departe...

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc la Liturghia din noaptea de Crăciun AD 2013

Pin It

anunt colinde 20131. “Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare” (Is9,1).

Această profeţie a lui Isaia nu încetează nicicând să ne emoţioneze, în special când o ascultăm în cadrul liturgiei din noaptea de Crăciun. Şi nu este numai un fapt emotiv, sentimental; ne emoţionează pentru că exprimă realitatea profundă a ceea ce suntem: suntem popor care mergem, iar în jurul nostru – şi chiar înlăuntrul nostru – sunt întunericul şi lumina. Şi în această noapte, în timp ce duhul întunericului învăluie lumea, se reînnoieşte evenimentul care ne uimeşte mereu şi ne surprinde: poporul care merge vede o lumină mare. O lumină care ne face să reflectăm asupra acestui mister: mister al mersului şi al vederii.

A merge. Acest verb ne face să ne gândim la cursul istoriei, la acel drum lung care este istoria mântuirii, începând de la Abraham, părintele nostru în credinţă, pe care, într-o zi, Domnul l-a chemat să iasă din ţara sa pentru a merge spre ţara pe care i-o va indica El. De atunci, identitatea noastră de credincioşi este aceea de oameni peregrini spre ţara promisă. Această istorie este însoţită mereu de Domnul! El este întotdeauna fidel faţă de legământul Său şi faţă de promisiunile Sale. Pentru că este fidel, “Dumnezeu este lumină şi în El nu este niciun întuneric” (1In 1,5). În schimb, din partea poporului se alternează momente de lumină şi de întuneric, fidelitate şi infidelitate, ascultare şi răzvrătire; momente de popor peregrin şi momente de popor rătăcitor.

Şi în istoria noastră personală se alternează momente luminoase şi întunecate, lumini şi umbre. Dacă îl iubim pe Dumnezeu şi pe fraţi, umblăm în lumină, dar dacă inima noastră se închide, dacă prevalează în noi orgoliul, minciuna, căutarea interesului propriu, atunci coboară întunericul înlăuntrul nostru şi în jurul nostru. “Cine îl urăşte pe fratele său”, scrie apostolul Ioan, “este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii” (1In 2,11). Popor care merge, dar popor peregrin care nu vrea să fie popor rătăcitor.

Citeşte mai departe...

Cardinalul Lucian s-a întâlnit astăzi cu Papa Francisc

Pin It

pf-lucianAstăzi, 21 noiembrie 2013, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a întâlnit cu Papa Francisc.

Aflat la Roma pentru Adunarea plenară a Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, cu tema “Biserici Orientale Catolice la 50 de ani de la Conciliul Vatican al II-lea”, Preafericitul Părinte Lucian Mureşan s-a întâlnit în această dimineață cu Suveranul Pontif. Cu această ocazie, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, a avut ocazia să prezinte în fața Papei și a celorlalți responsabili ai Bisericilor Orientale situaţia Bisericii Greco-Catolice din România.

Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, după cum relatează Radio Vatican, a subliniat că „Papa Francisc a acceptat să repete întâlnirea care a avut loc pentru prima dată în 2009”, atunci când responsabilii Bisericilor Orientale „au fost ascultaţi de Benedict al XVI-lea într-o dimineaţă de reflecţii, începută şi încheiată cu momente de rugăciune”; şi de această dată, participanţii vor putea din nou să intervină „în faţa Papei privind situaţia creştinilor orientali”.

Preafericitul Cardinalul Lucian va fi prezent și la simpozionul „Mărturia de credință a Bisericii Greco-Catolice Române în timpul persecuției comuniste”, ce va avea loc la Roma în Bazilica ”San Bartolomeo” de pe insula Tiberina, în data de 23 noiembrie 2013.

Citeşte mai departe...

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2018 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției (2013)

Calendar Pastoral

Papa Francisc - LAUDATO SI'

Revista parohială