Plan Pastoral

Pastorala PS Alexandru Mesian - Crăciun AD 2017

Pin It

STEMA FINALA 28 mar 2007

Nr. 975/2017

ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler
şi iubitului popor credincios
Har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

„Iată vă vestesc bucurie mare, care va fi la tot poporul:
Vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Cristos Domnul.” (Lc 2, 10-11)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,

Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să petrecem împreună, în libertate, pentru a douăzeci și opta oară sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul Crăciun. Sărbătoarea Crăciunului este o zi de mare bucurie pentru tot poporul, pentru toate popoarele lumii. La Nașterea lui Isus, un înger al Domnului a vestit păstorilor ce păzeau oile în apropierea peșterii din Betleem spunând: „Vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Cristos Domnul” (Lc 2,11).

De aceea Crăciunul este o zi de mare bucurie pentru creștini în primul rând și pentru întreg neamul omenesc.

Citeşte mai departe...

Mesajul Urbi et Orbi de Crăciun AD 2016 al Papei Francisc

Pin It

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!

Astăzi Biserica retrăiește uimirea Fecioarei Maria, a sfântului Iosif și a păstorilor din Betleem contemplându-l pe Pruncul care s-a născut și care zace într-o iesle: pe Isus, Mântuitorul.

În această zi plină de lumină răsună vestea profetică:

„Pentru că un copil ni s-a născut,
un fiu ni s-a dat nouă.
Stăpânirea va fi pe umerii lui
și va fi numit
sfetnic minunat, Dumnezeu puternic,
părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5).

Puterea acestui Prunc, Fiu al lui Dumnezeu și al Mariei, nu este puterea din această lume, bazată pe forță și pe bogăție; este puterea iubirii. Este puterea care a creat cerul și pământul, care dă viață oricărei creaturi: mineralelor, plantelor, animalelor; este forța care atrage bărbatul și femeia și face din ei un singur trup, o singură existență; este puterea care regenerează viața, care iartă păcatele, îi reconciliază pe dușmani, transformă răul în bine. Este puterea lui Dumnezeu. Această putere a iubirii l-a dus pe Isus Cristos să se despoaie de gloria sa și să se facă om; și îl va conduce să-și dea viața pe cruce și să învie din morți. Este puterea slujirii, care instaurează în lume împărăția lui Dumnezeu, împărăția dreptății și a păcii.

Citeşte mai departe...

Pastorala de Crăciun AD 2016 a PF Lucian

Pin It

 

† Cardinal Lucian

 

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

 

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

 

Iubiți fii sufletești,

De Sărbătoarea Nașterii Domnului, frumusețea Evangheliei atinge inimile noastre într-un fel cu totul aparte. Dumnezeu Cel Mare și Puternic se face Prunc slab și neputincios, pentru ca noi să îndrăznim să Îl iubim; prunc fiind, vine să se încredințeze în mâinile noastre. Luând asupra Sa natura umană, Dumnezeu ne îmbracă din nou cu natura divină, aducând mântuire și eliberare pentru întreaga omenire.

“Quod non est assumptum, non est sanatum” ne spune Sf. Grigore de Nazianz. Toate au fost asumate, toate iertate, toate însănătoșite prin Întruparea Logosului Divin. Dumnezeu s-a făcut om cu adevărat, întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. Păcatul strămoşesc nu l-a moştenit, fiindcă Întruparea „s-a făcut” de la Spiritul Sfânt şi din Maria, Fecioara Preacurată, cea plină de har. De aceea, firea noastră omenească, înnoită prin Întruparea Fiului, este chemată după exemplul Maicii Sfinte la o nouă Creație, la un nou început. Păcatul nu este nimic altceva decât răzvrătirea noastră la a fi asemenea cu Dumnezeu, tocmai când, paradoxal, ne doream mai mult ca oricând acest lucru în mod greșit, ascultând șuieratul șarpelui din Grădina Raiului. Făcându-se asemenea nouă, Mântuitorul ne arată în schimb adevărata cale, revelându-ne iubirea și îndurarea lui Dumnezeu: „Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Citeşte mai departe...

Pastorala de Crăciun AD 2016 a PS Alexandru

Pin It

Nr. 1142 / 2016

ALEXANDRU,

 

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit cu Roma, greco-catolic,
al Eparhiei de Lugoj

 

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

 

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică
(In. 3,16)

 

Iubiți frați întru preoție,

Iubiții mei fii sufletești,

Iubiți credincioși,

Din mila lui Dumnezeu sărbătorim și anul acesta, la 25 decembrie, Nașterea cea după Trup a Domnului nostru Isus Cristos.

Crăciunul, cum numim noi această sărbătoare, nu este o sărbătoare comemorativă precum cea a Sfântului Anton sau a Sfântului Nicolae, ci o sărbătoare de reînnoire sufletească. Isus, Pruncul dumnezeiesc, se naște în mod invizibil în Sfânta Euharistie, în inimile și în sufletele credincioșilor care se împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului, care se roagă sau care participă la Sfânta Liturghie de Crăciun.

Când vorbim despre nașterea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, descoperim două mărturii de credință creștină: pe de o parte originea istorico-umană a lui Isus din Nazaret, iar pe de altă parte zămislirea Lui feciorelnică, prin lucrarea Spiritului Sfânt, adică divinitatea lui Cristos. Isus Cristos este om și Dumnezeu în una și aceeași persoană.

Profeții în Sfintele Scripturi ne vorbesc despre Fiul Său Unul Născut din Sămânța lui David, după Trup, rânduit ca Fiu al lui Dumnezeu după putere, după Spiritul sfințeniei (cf. Rm. 1,2-4).

Citeşte mai departe...

Pastorala de Crăciun AD 2015 a PF Lucian Cardinal Mureșan

Pin It

cardinalul LucianCardinal  Lucian

 

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, 

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, 

Arhiepiscop Major 

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, 

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

 

 Onoratului cler împreună slujitor, 

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici 

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiții mei fii sufletești,

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne vorbește an de an despre iubirea cu care Cerul ne înconjoară pe fiecare dintre noi. O iubire ce răspunde căutărilor noastre profunde de comuniune cu Dumnezeu, alinând astfel nostalgia Paradisului pierdut pe care fiecare o purtăm în suflete într-un fel sau altul, pe urmele proto-părinților noștri. Acesta este de fapt visul umanității dintotdeauna: să putem intra din nou prin poarta Raiului, închisă în spatele lui Adam și al Evei și păzită de sabia de foc a Heruvimului. Sfântul Părinte Papa Francisc a inaugurat în 8 decembrie Anul Sfânt al Milostivirii, un An Jubiliar ce are ca și componentă simbolică tocmai intrarea prin Poarta Sfântă. Această trecere ne amintește de misterul central al vieții creștine: Isus Cristos, născut în Betleem, mort și înviat în Ierusalim, redeschide pentru noi oamenii porțile îndurării și restabilește comuniunea dintre om și Dumnezeu. Poarta Sfântă ne invită la curaj și la speranță: la capătul unei vieți creștine, în momentul în care îndurarea Domnului ne va deschide porțile Împărăției Cerurilor, vom constata că exilul nostru prin această lume, cu toate temerile și preocupările sale, nu au fost decât „umbră și vis”. Am visat atâta timp la Viața Veșnică și atunci vom fi gata să o trăim cu adevărat.

De fapt, dacă studiem cu atenție Sfintele Scripturi, vedem că Dumnezeu se folosește de multe ori de vise pentru a vorbi oamenilor. Oare de ce? De ce Iacob visează scara ce îi dezvăluie împlinirea mult așteptatei comuniuni dintre Cer și Pământ ? De ce Iosif din Egipt își vede prin vise destinul pregătit de Domnul? Și de ce Iosif, logodnicul Mariei din Nazaret, tot prin vise este învățat cum să-l ocrotească pe Pruncul Isus și pe Mama Sa?

Visele sunt lucrurile cele mai de preț ale omenirii. Și poate tocmai fiindcă descriu realități apropiate de perfecțiune, în mod paradoxal, oamenii le consideră de cele mai multe ori de neatins, atribuind cuvântului „visător” o semnificație ce indică o rupere mai mult sau mai puțin severă de realitate. Cu toate acestea, ne-o spun Sfânta Scriptură și istoria omenirii, persoanele care au avut curajul să viseze, fără a se resemna la cruda realitate din jurul lor, sunt cele care au schimbat cu adevărat lumea.

Citeşte mai departe...

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2019 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Imnul Episcopilor Martiri

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială