Plan Pastoral

Pastorala de Crăciun AD 2016 a PF Lucian

Pin It

 

† Cardinal Lucian

 

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

 

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

 

Iubiți fii sufletești,

De Sărbătoarea Nașterii Domnului, frumusețea Evangheliei atinge inimile noastre într-un fel cu totul aparte. Dumnezeu Cel Mare și Puternic se face Prunc slab și neputincios, pentru ca noi să îndrăznim să Îl iubim; prunc fiind, vine să se încredințeze în mâinile noastre. Luând asupra Sa natura umană, Dumnezeu ne îmbracă din nou cu natura divină, aducând mântuire și eliberare pentru întreaga omenire.

“Quod non est assumptum, non est sanatum” ne spune Sf. Grigore de Nazianz. Toate au fost asumate, toate iertate, toate însănătoșite prin Întruparea Logosului Divin. Dumnezeu s-a făcut om cu adevărat, întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. Păcatul strămoşesc nu l-a moştenit, fiindcă Întruparea „s-a făcut” de la Spiritul Sfânt şi din Maria, Fecioara Preacurată, cea plină de har. De aceea, firea noastră omenească, înnoită prin Întruparea Fiului, este chemată după exemplul Maicii Sfinte la o nouă Creație, la un nou început. Păcatul nu este nimic altceva decât răzvrătirea noastră la a fi asemenea cu Dumnezeu, tocmai când, paradoxal, ne doream mai mult ca oricând acest lucru în mod greșit, ascultând șuieratul șarpelui din Grădina Raiului. Făcându-se asemenea nouă, Mântuitorul ne arată în schimb adevărata cale, revelându-ne iubirea și îndurarea lui Dumnezeu: „Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Citeşte mai departe...

Pastorala de Crăciun AD 2016 a PS Alexandru

Pin It

Nr. 1142 / 2016

ALEXANDRU,

 

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit cu Roma, greco-catolic,
al Eparhiei de Lugoj

 

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

 

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică
(In. 3,16)

 

Iubiți frați întru preoție,

Iubiții mei fii sufletești,

Iubiți credincioși,

Din mila lui Dumnezeu sărbătorim și anul acesta, la 25 decembrie, Nașterea cea după Trup a Domnului nostru Isus Cristos.

Crăciunul, cum numim noi această sărbătoare, nu este o sărbătoare comemorativă precum cea a Sfântului Anton sau a Sfântului Nicolae, ci o sărbătoare de reînnoire sufletească. Isus, Pruncul dumnezeiesc, se naște în mod invizibil în Sfânta Euharistie, în inimile și în sufletele credincioșilor care se împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului, care se roagă sau care participă la Sfânta Liturghie de Crăciun.

Când vorbim despre nașterea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, descoperim două mărturii de credință creștină: pe de o parte originea istorico-umană a lui Isus din Nazaret, iar pe de altă parte zămislirea Lui feciorelnică, prin lucrarea Spiritului Sfânt, adică divinitatea lui Cristos. Isus Cristos este om și Dumnezeu în una și aceeași persoană.

Profeții în Sfintele Scripturi ne vorbesc despre Fiul Său Unul Născut din Sămânța lui David, după Trup, rânduit ca Fiu al lui Dumnezeu după putere, după Spiritul sfințeniei (cf. Rm. 1,2-4).

Citeşte mai departe...

Pastorala de Crăciun AD 2015 a PF Lucian Cardinal Mureșan

Pin It

cardinalul LucianCardinal  Lucian

 

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, 

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, 

Arhiepiscop Major 

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, 

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

 

 Onoratului cler împreună slujitor, 

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici 

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiții mei fii sufletești,

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne vorbește an de an despre iubirea cu care Cerul ne înconjoară pe fiecare dintre noi. O iubire ce răspunde căutărilor noastre profunde de comuniune cu Dumnezeu, alinând astfel nostalgia Paradisului pierdut pe care fiecare o purtăm în suflete într-un fel sau altul, pe urmele proto-părinților noștri. Acesta este de fapt visul umanității dintotdeauna: să putem intra din nou prin poarta Raiului, închisă în spatele lui Adam și al Evei și păzită de sabia de foc a Heruvimului. Sfântul Părinte Papa Francisc a inaugurat în 8 decembrie Anul Sfânt al Milostivirii, un An Jubiliar ce are ca și componentă simbolică tocmai intrarea prin Poarta Sfântă. Această trecere ne amintește de misterul central al vieții creștine: Isus Cristos, născut în Betleem, mort și înviat în Ierusalim, redeschide pentru noi oamenii porțile îndurării și restabilește comuniunea dintre om și Dumnezeu. Poarta Sfântă ne invită la curaj și la speranță: la capătul unei vieți creștine, în momentul în care îndurarea Domnului ne va deschide porțile Împărăției Cerurilor, vom constata că exilul nostru prin această lume, cu toate temerile și preocupările sale, nu au fost decât „umbră și vis”. Am visat atâta timp la Viața Veșnică și atunci vom fi gata să o trăim cu adevărat.

De fapt, dacă studiem cu atenție Sfintele Scripturi, vedem că Dumnezeu se folosește de multe ori de vise pentru a vorbi oamenilor. Oare de ce? De ce Iacob visează scara ce îi dezvăluie împlinirea mult așteptatei comuniuni dintre Cer și Pământ ? De ce Iosif din Egipt își vede prin vise destinul pregătit de Domnul? Și de ce Iosif, logodnicul Mariei din Nazaret, tot prin vise este învățat cum să-l ocrotească pe Pruncul Isus și pe Mama Sa?

Visele sunt lucrurile cele mai de preț ale omenirii. Și poate tocmai fiindcă descriu realități apropiate de perfecțiune, în mod paradoxal, oamenii le consideră de cele mai multe ori de neatins, atribuind cuvântului „visător” o semnificație ce indică o rupere mai mult sau mai puțin severă de realitate. Cu toate acestea, ne-o spun Sfânta Scriptură și istoria omenirii, persoanele care au avut curajul să viseze, fără a se resemna la cruda realitate din jurul lor, sunt cele care au schimbat cu adevărat lumea.

Citeşte mai departe...

Pastorala de Crăciun AD 2015 a PS Alexandru Mesian

Pin It

 

ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, 
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ

 

Onoratului cler
şi iubitului popor credincios

har, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatăl 
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

 

„Nu vă temeţi, căci iată vă vestesc bucurie mare, care va fi la tot poporul: vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Cristos Domnul” (Lc. 2,10-11)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiții mei fii sufletești,
Iubiți credincioși,

PS-AlexandruSărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: Naşterea lui Cristos, venirea Fiului lui Dumnezeu cu trup omenesc în mijlocul nostru.

Astăzi Dumnezeu a venit în mijlocul nostru, întrupându-se, făcându-se om întru toate asemenea nouă, afară de păcat. S-a înjosit pentru a ne înălţa. S-a făcut părtaş de firea noastră omenească, pentru ca sa ne facă părtaşi de firea Sa dumnezeiască. În această zi celebrăm un mare mister al credinţei noastre. Mister al umilinţei lui Dumnezeu, care parcă nu se mulţumeşte numai cu faptul de a se face om, dar doreşte să vină pe lume născându-se în cruntă sărăcie, cu toate că este Creatorul lumii.

Dumnezeu prevesteşte prin profetul Său Isaia naşterea lui Mesia; şi iată că, la împlinirea timpurilor, El trimite în lume pe însuşi Fiul Său, pentru ca prin El să împace lumea cu Sine.

„Un prunc ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă” (Is. 9,6). Acest prunc a sfărâmat jugul care ne apăsa şi toiagul care ne lovea spatele. El este cel care ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc şi cu preţul sângelui Său ne-a dobândit mântuirea luând asupra Sa păcatele noastre, drept pentru care este numit: „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Is. 9, 5). „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său Fiu l-a dat ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16)

Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a păcii, a împăcării și a dragostei. Patriarhii și Profeții din vechime au dorit cu atâta dor și suspine să vadă această zi a nașterii Mântuitorului și nu au văzut-o.

La plinirea timpului, dreptul Simeon a avut marea bucurie să-L vadă pe Isus când avea 40 de zile, și să-L țină în brațele sale și să-L preamărească pe Dumnezeu.

Și noi trebuie să petrecem aceste sărbători aducând veșnicului Părinte, laude și mulțumiri pentru milostivirea Sa față de noi.

Citeşte mai departe...

Pastorala Preafericitului Cardinal Lucian la mărita Sărbătoare a Învierii Domnului 2015

Pin It

pf-lucian-muresan-card-1-tyhrfnc68tugj† Lucian Cardinal Mureșan

 

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

 

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

 

 

Iubiți frați și surori în Cristos,

 

Icoana Învierii Domnului ne vorbește prin limbajul culorilor și al simbolurilor despre conținutul de credință al celei mai importante sărbători a creștinilor: Isus, Fiul lui Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat, se coboară la iad prin patima și moartea Sa pe cruce, distruge porțile și deci puterea celui rău și îi eliberează pe Adam și Eva, adică de fapt întreaga umanitate, refăcând comuniunea dintre om și Dumnezeu, ruptă prin păcatul strămoșesc.

Noi poate ne-am obișnuit prea mult să percepem mai degrabă partea exaltantă a Paștilor. E adevărat că lumina și pacea sunt simboluri prin excelență ale sărbătorii, însă la baza acestei lumini și a acestei păci stă o teribilă luptă împotriva puterilor întunericului dusă de Isus. Pentru noi și pentru mântuirea noastră, Însuși Fiul lui Dumnezeu a murit pe Cruce. Este necesar de aceea, atunci când contemplăm Învierea Domnului, și poate în zilele noastre mai mult ca oricând, să conștientizăm enorma forță distructivă a păcatului personal, adevărat lăstar înveninat al păcatului strămoșesc. O forță atât de mare încât drumul înspre Înviere, drumul înspre mântuirea de păcate, trece prin Calea Crucii și ajunge la răstignire. Doar privind Golgota putem înțelege adevăratul preț al păcatelor noastre. Iar înțelegând extremul sacrificiu, înțelegem și explozia de bucurie ce urmează. Fiindcă și tradiția ouălor roșii, și masa bogată, sunt tradiții frumoase ce unesc familiile și oamenii între ei, însă rămân ancorate în realitatea creștină doar în măsura în care ne fac să ne aducem aminte de bucuria reîntâlnirii cu Dumnezeu: de faptul că serafimul ce păzea Grădina Raiului își pune din nou sabia în teacă. Și atunci chiar avem ce sărbători: suntem din nou primiți la banchetul Împărăției Cerurilor!

Citeşte mai departe...

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2018 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției (2013)

Calendar Pastoral

Papa Francisc - LAUDATO SI'

Revista parohială