Plan Pastoral

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a 104-a Zi Mondială a Migrantului şi Refugiatului (14 ianuarie 2018)

Pin It

A primi, a proteja, a promova şi a integra pe migranţi şi pe refugiaţi

Iubiţi fraţi şi surori!

„Când vine un străin în ţara voastră, să nu-l asupriţi! Pe străin să-l consideraţi ca pe un băştinaş dintre voi; să-l iubeşti ca pe tine însuţi, căci străini aţi fost în ţara Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru” (Lev 19,34).

În timpul primilor mei ani de pontificat am exprimat în mod repetat preocupare specială faţă de situaţia tristă a atâtor migranţi şi refugiaţi care fug de războaie, de persecuţii, de dezastre naturale şi de sărăcie. Este vorba fără îndoială de un „semn al timpurilor” pe care am încercat să-l citesc, invocând lumina Duhului Sfânt încă de la vizita mea la Lampedusa la 8 iulie 2013. Instituind noul Dicaster pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, am voit ca o secţiune specială, pusă ad tempus sub conducerea mea directă, să exprime grija Bisericii faţă de migranţi, evacuaţi, refugiaţi şi victime ale traficului de persoane.

Fiecare străin care bate la uşa noastră este o ocazie de întâlnire cu Isus Cristos, care se identifică cu străinul primit sau refuzat din orice epocă (cf. Mt 25,35.43). Domnul încredinţează iubirii materne a Bisericii fiecare fiinţă umană constrânsă să-şi părăsească propria patrie în căutarea unui viitor mai bun[1]. Această grijă trebuie să se exprime concret în fiecare etapă a experienţei migratoare: de la plecare la călătorie, de la sosire la întoarcere. Este o mare responsabilitate pe care Biserica vrea s-o împărtăşească cu toţi credincioşii şi bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă, care sunt chemaţi să răspundă la numeroasele provocări puse de migraţiile contemporane cu generozitate, rapiditate, înţelepciune şi clarviziune, fiecare după propriile posibilităţi.

În această privinţă, doresc să reafirm că „răspunsul nostru comun s-ar putea articula în jurul a patru verbe: a primi, a proteja, a promova şi a integra”[2].

Citeşte mai departe...

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru celebrarea celei de-a 51-a Zile Mondiale a Păcii (1 ianuarie 2018)

Pin It

Migranţi şi refugiaţi: bărbaţi şi femei în căutare de pace

1. Urare de pace

Pace tuturor persoanelor şi tuturor naţiunilor de pe pământ! Pacea, pe care îngerii o vestesc păstorilor în noaptea de Crăciun[1], este o aspiraţie profundă a tuturor persoanelor şi a tuturor popoarelor, mai ales a celor care îndură mai dur lipsa ei. Între acestea, pe care îi port în gândurile mele şi în rugăciunea mea, vrea să amintesc încă o dată pe cei peste 250 de milioane de migranţi în lume, dintre care 22 de milioane şi jumătate sunt refugiaţi. Aceştia din urmă, aşa cum a afirmat iubitul meu predecesor Benedict al XVI-lea, „sunt bărbaţi şi femei, copii, tineri şi bătrâni care caută un loc unde să trăiască în pace”[2]. Pentru a-l găsi, mulţi dintre ei sunt dispuşi să-şi rişte viaţa într-o călătorie care în marea parte a cazurilor este lungă şi periculoasă, să îndure trude şi suferinţe, să înfrunte garduri de sârmă şi ziduri ridicate pentru a-i ţine departe de ţintă.

Cu spirit de milostivire, îi îmbrăţişăm pe toţi cei care fug de război şi de foame sau care sunt constrânşi să părăsească ţinuturile lor din cauza discriminărilor, persecuţiilor, sărăciei şi degradării mediului.

Suntem conştienţi că a deschide inimile noastre la suferinţa altuia nu este suficient. Va fi mult de făcut înainte ca fraţii noştri şi surorile noastre să se poată întoarce ca să trăiască în pace într-o casă sigură. A-l primi pe celălalt cere o angajare concretă, un lanţ de ajutoare şi de bunăvoinţă, o atenţie vigilentă şi înţelegătoare, gestionarea responsabilă a noilor situaţii complexe care, uneori, se adaugă la alte şi numeroase probleme deja existente, precum şi a resurselor care sunt mereu limitate. Practicând virtutea prudenţei, guvernanţii vor şti să primească, să promoveze, să protejeze şi să integreze, stabilind măsuri practice, „în limitele permise de binele comun înţeles corect, [pentru] a permite acea inserare”[3]. Ei au o responsabilitate precisă faţă de propriile comunităţi, ale căror drepturi juste şi dezvoltare armonioase trebuie să le asigure, pentru a nu fi asemenea constructorului nechibzuit care a calculat rău şi n-a reuşit să termine turnul pe care începuse să-l zidească[4].

Citeşte mai departe...

Pastorala PF Lucian Mureșan - Crăciun AD 2017

Pin It

† Cardinal Lucian

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

„Un prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă… înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5)

Iubiți credincioși,

An de an, de Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului, retrăim în credință mângâierea unui fapt minunat: Domnul Se face om și vine la noi ca prunc plăpând, arătându-ne calea pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu. Contemplăm astăzi cel mai mare dar oferit vreodată omenirii, întruparea Fiului. Este împlinirea făgăduinței din veacuri așteptată, deoarece prin Nașterea Fiului lui Dumnezeu primim darul iubirii Tatălui, a unui Tată care ne ştie pe nume şi care se îngrijeşte de fiecare dintre noi, și de asemenea darul Spiritului Sfânt care ne sfințește cu puterea Sa și ne îmbracă din nou cu haina pierdută a Paradisului.

„Pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din ceruri. Prin recitarea Simbolului Credinței, ucenicii lui Isus mărturisesc și astăzi taina însăși a creștinismului: Fiul Divin, Logosul lui Dumnezeu „Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, S-a întrupat prin lucrarea Spiritului Sfânt în sânul Fecioarei Maria din Nazaret și S-a făcut om. Astfel chipul Dumnezeului celui nevăzut (Coloseni 1, 15) ni se arată, iar omul este reînnoit. Prin Întruparea Cuvântului, Treimea cea Nedespărțită, împreună lucrătoare, vădește ființa intimă a Dumnezeirii: iubire și îndurare infinită. Dumnezeu vine în mijlocul oamenilor, într-un moment precis al istoriei, pentru a ne împărtăși viața Sa: „întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat” (Evrei 4, 15) și spre a ne arăta astfel că adevărata noastră chemare și vocație este de a fi parte a familiei lui Dumnezeu.

Fiul Etern, Cel ce se îmbracă în lumină ca într-o haină (Psalmul 103, 2), ia pentru noi umilul trup omenesc din Preasfânta Fecioară, spre a deveni Fiu al Omului, iar noi putem să ne adresăm Părintelui cu cuvintele Lui, cutezând, fără de osândă, a-L numi: „Tatăl nostru”. Acest Fiu este cu adevărat Mesia, Dumnezeu Mântuitorul, El care de peste 2000 de ani se naște mereu în cei care au primit „înfierea”, îndumnezeindu-i.

Citeşte mai departe...

Pastorala PS Alexandru Mesian - Crăciun AD 2017

Pin It

STEMA FINALA 28 mar 2007

Nr. 975/2017

ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler
şi iubitului popor credincios
Har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

„Iată vă vestesc bucurie mare, care va fi la tot poporul:
Vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Cristos Domnul.” (Lc 2, 10-11)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,

Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să petrecem împreună, în libertate, pentru a douăzeci și opta oară sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul Crăciun. Sărbătoarea Crăciunului este o zi de mare bucurie pentru tot poporul, pentru toate popoarele lumii. La Nașterea lui Isus, un înger al Domnului a vestit păstorilor ce păzeau oile în apropierea peșterii din Betleem spunând: „Vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Cristos Domnul” (Lc 2,11).

De aceea Crăciunul este o zi de mare bucurie pentru creștini în primul rând și pentru întreg neamul omenesc.

Citeşte mai departe...

Mesajul Urbi et Orbi de Crăciun AD 2016 al Papei Francisc

Pin It

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!

Astăzi Biserica retrăiește uimirea Fecioarei Maria, a sfântului Iosif și a păstorilor din Betleem contemplându-l pe Pruncul care s-a născut și care zace într-o iesle: pe Isus, Mântuitorul.

În această zi plină de lumină răsună vestea profetică:

„Pentru că un copil ni s-a născut,
un fiu ni s-a dat nouă.
Stăpânirea va fi pe umerii lui
și va fi numit
sfetnic minunat, Dumnezeu puternic,
părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5).

Puterea acestui Prunc, Fiu al lui Dumnezeu și al Mariei, nu este puterea din această lume, bazată pe forță și pe bogăție; este puterea iubirii. Este puterea care a creat cerul și pământul, care dă viață oricărei creaturi: mineralelor, plantelor, animalelor; este forța care atrage bărbatul și femeia și face din ei un singur trup, o singură existență; este puterea care regenerează viața, care iartă păcatele, îi reconciliază pe dușmani, transformă răul în bine. Este puterea lui Dumnezeu. Această putere a iubirii l-a dus pe Isus Cristos să se despoaie de gloria sa și să se facă om; și îl va conduce să-și dea viața pe cruce și să învie din morți. Este puterea slujirii, care instaurează în lume împărăția lui Dumnezeu, împărăția dreptății și a păcii.

Citeşte mai departe...

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2018 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției (2013)

Calendar Pastoral

Papa Francisc - LAUDATO SI'

Revista parohială