Prima pagină

37 de făuritori ai Marii Uniri

Pin It

Blajul, „Fântână a românismului” este orașul episcopal în care Biserica Greco-Catolică a întemeiat primele școli sistematice românești, unde au avut loc mișcarea iluministă „Școala Ardeleană”, mișcările de emancipare națională și socială, culminând cu Marea Adunare Națională de pe Câmpul Libertății. Tot aici au avut loc scrierea cu caractere latine, tipăriturile de o excepțională importanță, Pronunciamentul, Consiliul Național Român, cu un rol important în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie 19181.

Din Blaj, locul în care a  răsărit soarele românilor din Transilvania, la Alba Iulia în 1 decembrie 1918 au participat 37 de făuritori ai Marii Uniri. În memoria acestora, marți, 20 noiembrie 2018, s-a dezvelit o placă comemorativă pe care au fost inscripționate numele tuturor acestor mari români.

Cu acest prilej, în prezența autorităților locale și județene, Preasfinția Sa Claudiu, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, împreună cu preoții blăjeni participanți, s-au rugat pentru odihna sufletului lor și pentru bunăstarea țării.

Citeşte mai departe...

Explicații privind Anul Milostivirii

Pin It

logojubmilUnul dintre elementele centrale ale Jubileului Milostivirii va fi reașezarea Sacramentului Spovezii în centrul vieții pastorale a Bisericii, a explicat un oficial implicat în organizarea Anului Jubiliar. „Milostivirea este expresia tangibilă a iubirii lui Dumnezeu în lume”, a spus pr. Geno Sylva, oficial al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări. „Punându-ne în situația de a reflecta la această iubire și a experimenta harul acestei iubiri în Sacramentul Penitenței și Reconcilierii, găsim tăria, curajul și compasiunea de a fi instrumente ale milostivirii pentru ceilalți.”

„Cred cu adevărat că recunoscând și experimentând cât de incredibil de răbdător și iertător este Dumnezeu cu fiecare dintre noi în imperfecțiunile și greșelile noastre, putem deveni tot mai răbdători și iertători față de cei cu care trăim, lucrăm și interacționăm în fiecare zi”. Jubileul Milostivirii este un An Sfânt extraordinar care a început oficial în 8 decembrie – Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri – cu deschiderea Porții Sfinte în Bazilica San Pietro, și se va încheia în 20 noiembrie 2016, cu Solemnitatea lui Cristos Rege. Consiliul Pontifical este însărcinat cu a pune în practică viziunea Papei Francisc pentru Anul Milostivirii – atât în Vatican cât și în afara lui. „Sfântul Părinte dorește ca Jubileul Milostivirii să fie o oportunitate de a așeza Sacramentul Milostivirii lui Dumnezeu în centrul vieții pastorale a Bisericii”, a declarat pr. Sylva.

„Știm că, din păcate, catolicii nu profită de acest Sacrament atât de mult cât ar trebui, așa că aceasta este o ocazie de a le reaminti oamenilor de dorința lui Dumnezeu de a ne ierta și de faptul că El este întotdeauna acolo pentru a ierta orice păcat”. Pentru a accentua rolul Sacramentului Penitenței în timpul Jubileului, Papa Francisc a chemat Biserica să trimită „misionarii milostivirii” – preoți cu facultatea de a ierta păcate altfel rezervate Sfântului Scaun. Acești preoți, pe care Papa îi va trimite în Miercurea Cenușii din 2016, vor fi „semne vizibile ale importanței Sacramentului Reconcilierii în viețile noastre de credință”, a spus pr. Sylva.

Citeşte mai departe...

Ce este un jubileu? La fiecare 25 de ani, dar cu excepţii

Pin It

papa-jubileu6La Jubileele ordinare, începute în 1300, se adaugă cele extraordinare ca acela voit de Papa Bergoglio

De Domenico Agasso jr.

Ce este un jubileu?

În vechime pentru evrei era un an declarat sfânt care cădea la fiecare 50 de ani, în care trebuia restituită egalitatea tuturor fiilor lui Israel, oferind noi posibilităţi familiilor care au pierdut proprietăţile lor şi libertatea personală. Acum se numeşte Jubileu universal. Biserica i-a dat o semnificaţie mai spirituală. Acum constă într-o iertare generală, o indulgenţă deschisă tuturor.

Care sunt originile sale?

Se leagă de Vechiul Testament, aşa cum explică situl Sfântului Scaun: "Legea lui Moise a fixat pentru poporul ebraic un an special: «Să consacraţi anul al cincizecilea şi să vestiţi libertatea în ţară pentru toţi locuitorii ei: să fie pentru voi an jubiliar; fiecare din voi să-şi primească înapoi proprietatea şi fiecare să se întoarcă în familia lui. Anul al cincizecilea să fie pentru voi an jubiliar: să nu semănaţi, să nu seceraţi ceea ce creşte de la sine şi să nu culegeţi via netăiată. Este jubileu: să fie sfânt pentru voi. Să mâncaţi din roadele câmpului. În acest an jubiliar, fiecare să se întoarcă la proprietatea lui» (Cartea Leviticului)". Celebrarea Jubileului prevedea, printre altele, "restituirea pământurilor la vechii proprietari, iertarea datoriilor, eliberarea sclavilor şi chiar odihnirea pământului".

Citeşte mai departe...

15 minciuni care stau la baza culturii noastre

Pin It

2015.04.17eO cultură este un amestec complex de maniere, ritualuri, limbaje, norme, idei şi obiceiuri ale unui popor. Acestea descriu ceea ce un popor consideră că este adevărat, sau cel puţin valabil. Cum acţionează una asupra celeilalte, cum construiesc, cum şi ce pedepsesc şi răsplătesc, cum privesc naşterea şi moartea – toate acestea alcătuiesc principiile unei anumite culturi.

Unii gânditori spun că adevărul sau falsitatea sunt relative la o cultură (multi-culturalism). Orice face sau susţine o cultură devine propriul său absolut în acel domeniu. Orice revelaţie sau filosofie din afară trebuie să se adapteze la cultură şi nu vice versa. Nu sunt recunoscute realităţi precum o lege naturală sau o filosofie universală, prin care cineva ar putea să judece conţinutul unei culturi.

Citeşte mai departe...

Decalogul sau grija lui Dumnezeu pentru om

Pin It

201402_22Poporul evreu a devenit mai matur, deci mai conştient că trebuie să ducă la îndeplinire poruncile şi legile pe care însuşi Dumnezeu i le-a făcut cunoscute prin gura lui Moise: Decalogul sau Cele Zece Porunci. Decalogul prezintă, în cuvinte simple dar pline de viaţă, comportamentul pe care Domnul îl aştepta de la ai săi. Aceste cuvinte, valabile pentru Israelul de ieri, au fost reînnoite de Isus Cristos şi pentru noi cei de astăzi, adică poporul Noii Alianţe. Ele răsună ca o chemare, fiind înscrise de Dumnezeu direct în inimile noastre: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alţi Dumnezei afară de mine!… Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mult pe pământ… Să nu ucizi!… Să nu faci fapte necurate!… Să nu furi!… Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! Să nu pofteşti casa sau femeia aproapelui tău!

S-au schimbat doar cuvintele în timpurile noastre moderne. Sensul lor este mereu acelaşi: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău! Numai pe Domnul Dumnezeul tău să-l adori iar numelui său să te închini, căci El este cel sfânt, ce trebuie cinstit în ziua Domnului. Să-l iubeşti şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Adică să respecţi familia şi autoritatea civilă, să respecţi viaţa şi demnitatea omului. Aşa cum i-a creat Dumnezeu dintru început: bărbat şi femeie, să-i iubeşti şi să-i preţuieşti, uniţi prin căsătorie şi chemaţi să-l slujească pe Dumnezeu în curăţie. Trebuie să avem respect pentru persoane şi bunurile lor, trăind în dreptate, solidaritate şi iubire faţă de cei săraci. De asemenea, să dăm întotdeauna mărturie de adevăr în lupta pentru o conştiinţă mai curată, prin înfrânarea poftelor rele.

Exegetul francez, Roland de Vaux, unul din marii cunoscători ai Bibliei în timpurile moderne, explica în aceşti termeni, cum Dumnezeu s-a dezvăluit prin intermediul Decalogului: “Formulele sale scurte sunt concepute astfel încât să fie memorizate cu uşurinţă. Ele constituie un ajutor mnemotehnic, rezumat la cifra zece, şi care corespunde celor zece degete de la mâini, uşor de memorat. Decalogul s-a transmis oral de către grupurile de evrei care au trăit experienţa alianţei de pe Sinai. Autorul biblic, redactând Decalogul, l-a inserat imediat după teofania sinaitică, considerând că acesta este contextul cel mai logic şi mai natural al său!”. Şi totuşi, în Biblie îl găsim de două ori, adică în contextul de faţă şi în cartea Deuteronomului (5,5-21). În varianta Deuteronomului poporul împărtăşeşte despre transcendenţa divină o idee care este cu mult mai înaltă şi mai bogată decât în cartea Exodului. De aceea, textul din Exod, se poate afirma, este mai sărac, atât din punct de vedere al conţinutului, cât, mai ales, în ceea ce priveşte motivaţiile pe care le invocă. Este în joc însuşi conceptul despre sfinţenia divină la care omul nici nu poate îndrăzni să ajungă.

Citeşte mai departe...

Login Form

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2019 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Papa Francisc - LAUDATO SI'

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială