Plan Pastoral

Comunicat: Episcopii catolici, reuniți la Blaj, au început pregătirile pentru Vizita la Sfântul Părinte Papa

Pin It

Familia, tinerii, educația, misiunile, migranții, martirii credinței au fost câteva dintre temele abordate de episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinţei Episcopilor din România (CER). Lucrările au avut loc la Blaj în zilele de 30 aprilie – 02 mai 2018, la sediul Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. La Sf. Liturghie celebrată luni în Catedrala Preasfânta Treime, Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureşan, gazda întâlnirii – de la a cărui înscăunare ca Arhiepiscop Major s-au împlinit 12 ani, pe 30 aprilie a.c. -, a subliniat cu insistență importanța afirmării identității Bisericii Catolice în comuniune cu Papa, şi a amintit exemplul episcopilor greco-catolici martiri, a căror cauză de beatificare este în studiu la Vatican.

La deschiderea lucrărilor a participat şi Excelența Sa Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic, care a transmis un mesaj personal, precum şi salutul și binecuvântarea Papei Francisc pentru episcopii, credincioșii și cetățenii din România și Republica Moldova. Totodată, nunţiul şi episcopii au discutat în detaliu despre pregătirea Vizitei „ad limina Apostolorum” pe care ierarhii o vor face la Roma, în perioada 5-10 noiembrie 2018.

Read more...

Pastorala PS Alexandru Mesian - Paște AD 2018

Pin It

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ


Onoratului cler
şi iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Cristos

„Îngerul a strigat celei pline de har: 
Curată Fecioară bucură-te ! Şi iară zic: bucură-te, 
că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt 
şi pe morţi i-a ridicat. Popoare, veseliţi-vă !”
                                  (Din Catavasiile învierii)

Cristos a înviat!

Ziua învierii Domnului ne conferă bucuria învingerii binelui asupra răului. Adevărul a învins minciuna. Nevinovăţia a învins păcatul. Durerea s-a schimbat în bucurie. Bunătatea a învins răutatea. Învierea a învins moartea.

S-a bucurat diavolul când pe strămoşii noştri i-a înşelat la păcat, crezând că prin păcatul strămoşesc tot neamul omenesc i-a căzut pradă şi că nu este o putere mai mare care să-1 scoată din ghearele lui. Dar s-a înşelat amarnic, pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a coborât pe pământ anume, ca să zdrobească puterea diavolului.

Bucurie diavolească au avut unii oameni când în Vinerea mare au răstignit pe Cruce pe Fiul lui Dumnezeu. În nebuneasca lor trufie, aceştia strigau lui Isus cel răstignit: „De eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” (Matei 27,40). De pe cruce, este adevărat, El nu S-a coborât, El a dorit să moară pe Cruce, dar o minune mai mare decât aceasta s-a întâmplat: a treia zi, Isus a înviat din morți!

Tot misterioasă a fost şi moartea Lui, căci soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, mormintele s-au deschis şi mai mulţi morţi au înviat. Acestea văzându-le sutaşul păgân, a spus: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta!” (Matei 27,54).

Învierea lui Cristos este minunea minunilor. Prin Învierea Sa, Isus a dovedit mai presus de orice îndoială că este Dumnezeu adevărat, Domnul cerului şi al pământului.

Read more...

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a 104-a Zi Mondială a Migrantului şi Refugiatului (14 ianuarie 2018)

Pin It

A primi, a proteja, a promova şi a integra pe migranţi şi pe refugiaţi

Iubiţi fraţi şi surori!

„Când vine un străin în ţara voastră, să nu-l asupriţi! Pe străin să-l consideraţi ca pe un băştinaş dintre voi; să-l iubeşti ca pe tine însuţi, căci străini aţi fost în ţara Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru” (Lev 19,34).

În timpul primilor mei ani de pontificat am exprimat în mod repetat preocupare specială faţă de situaţia tristă a atâtor migranţi şi refugiaţi care fug de războaie, de persecuţii, de dezastre naturale şi de sărăcie. Este vorba fără îndoială de un „semn al timpurilor” pe care am încercat să-l citesc, invocând lumina Duhului Sfânt încă de la vizita mea la Lampedusa la 8 iulie 2013. Instituind noul Dicaster pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, am voit ca o secţiune specială, pusă ad tempus sub conducerea mea directă, să exprime grija Bisericii faţă de migranţi, evacuaţi, refugiaţi şi victime ale traficului de persoane.

Fiecare străin care bate la uşa noastră este o ocazie de întâlnire cu Isus Cristos, care se identifică cu străinul primit sau refuzat din orice epocă (cf. Mt 25,35.43). Domnul încredinţează iubirii materne a Bisericii fiecare fiinţă umană constrânsă să-şi părăsească propria patrie în căutarea unui viitor mai bun[1]. Această grijă trebuie să se exprime concret în fiecare etapă a experienţei migratoare: de la plecare la călătorie, de la sosire la întoarcere. Este o mare responsabilitate pe care Biserica vrea s-o împărtăşească cu toţi credincioşii şi bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă, care sunt chemaţi să răspundă la numeroasele provocări puse de migraţiile contemporane cu generozitate, rapiditate, înţelepciune şi clarviziune, fiecare după propriile posibilităţi.

În această privinţă, doresc să reafirm că „răspunsul nostru comun s-ar putea articula în jurul a patru verbe: a primi, a proteja, a promova şi a integra”[2].

Read more...

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru celebrarea celei de-a 51-a Zile Mondiale a Păcii (1 ianuarie 2018)

Pin It

Migranţi şi refugiaţi: bărbaţi şi femei în căutare de pace

1. Urare de pace

Pace tuturor persoanelor şi tuturor naţiunilor de pe pământ! Pacea, pe care îngerii o vestesc păstorilor în noaptea de Crăciun[1], este o aspiraţie profundă a tuturor persoanelor şi a tuturor popoarelor, mai ales a celor care îndură mai dur lipsa ei. Între acestea, pe care îi port în gândurile mele şi în rugăciunea mea, vrea să amintesc încă o dată pe cei peste 250 de milioane de migranţi în lume, dintre care 22 de milioane şi jumătate sunt refugiaţi. Aceştia din urmă, aşa cum a afirmat iubitul meu predecesor Benedict al XVI-lea, „sunt bărbaţi şi femei, copii, tineri şi bătrâni care caută un loc unde să trăiască în pace”[2]. Pentru a-l găsi, mulţi dintre ei sunt dispuşi să-şi rişte viaţa într-o călătorie care în marea parte a cazurilor este lungă şi periculoasă, să îndure trude şi suferinţe, să înfrunte garduri de sârmă şi ziduri ridicate pentru a-i ţine departe de ţintă.

Cu spirit de milostivire, îi îmbrăţişăm pe toţi cei care fug de război şi de foame sau care sunt constrânşi să părăsească ţinuturile lor din cauza discriminărilor, persecuţiilor, sărăciei şi degradării mediului.

Suntem conştienţi că a deschide inimile noastre la suferinţa altuia nu este suficient. Va fi mult de făcut înainte ca fraţii noştri şi surorile noastre să se poată întoarce ca să trăiască în pace într-o casă sigură. A-l primi pe celălalt cere o angajare concretă, un lanţ de ajutoare şi de bunăvoinţă, o atenţie vigilentă şi înţelegătoare, gestionarea responsabilă a noilor situaţii complexe care, uneori, se adaugă la alte şi numeroase probleme deja existente, precum şi a resurselor care sunt mereu limitate. Practicând virtutea prudenţei, guvernanţii vor şti să primească, să promoveze, să protejeze şi să integreze, stabilind măsuri practice, „în limitele permise de binele comun înţeles corect, [pentru] a permite acea inserare”[3]. Ei au o responsabilitate precisă faţă de propriile comunităţi, ale căror drepturi juste şi dezvoltare armonioase trebuie să le asigure, pentru a nu fi asemenea constructorului nechibzuit care a calculat rău şi n-a reuşit să termine turnul pe care începuse să-l zidească[4].

Read more...

Pastorala PF Lucian Mureșan - Crăciun AD 2017

Pin It

† Cardinal Lucian

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

„Un prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă… înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5)

Iubiți credincioși,

An de an, de Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului, retrăim în credință mângâierea unui fapt minunat: Domnul Se face om și vine la noi ca prunc plăpând, arătându-ne calea pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu. Contemplăm astăzi cel mai mare dar oferit vreodată omenirii, întruparea Fiului. Este împlinirea făgăduinței din veacuri așteptată, deoarece prin Nașterea Fiului lui Dumnezeu primim darul iubirii Tatălui, a unui Tată care ne ştie pe nume şi care se îngrijeşte de fiecare dintre noi, și de asemenea darul Spiritului Sfânt care ne sfințește cu puterea Sa și ne îmbracă din nou cu haina pierdută a Paradisului.

„Pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din ceruri. Prin recitarea Simbolului Credinței, ucenicii lui Isus mărturisesc și astăzi taina însăși a creștinismului: Fiul Divin, Logosul lui Dumnezeu „Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, S-a întrupat prin lucrarea Spiritului Sfânt în sânul Fecioarei Maria din Nazaret și S-a făcut om. Astfel chipul Dumnezeului celui nevăzut (Coloseni 1, 15) ni se arată, iar omul este reînnoit. Prin Întruparea Cuvântului, Treimea cea Nedespărțită, împreună lucrătoare, vădește ființa intimă a Dumnezeirii: iubire și îndurare infinită. Dumnezeu vine în mijlocul oamenilor, într-un moment precis al istoriei, pentru a ne împărtăși viața Sa: „întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat” (Evrei 4, 15) și spre a ne arăta astfel că adevărata noastră chemare și vocație este de a fi parte a familiei lui Dumnezeu.

Fiul Etern, Cel ce se îmbracă în lumină ca într-o haină (Psalmul 103, 2), ia pentru noi umilul trup omenesc din Preasfânta Fecioară, spre a deveni Fiu al Omului, iar noi putem să ne adresăm Părintelui cu cuvintele Lui, cutezând, fără de osândă, a-L numi: „Tatăl nostru”. Acest Fiu este cu adevărat Mesia, Dumnezeu Mântuitorul, El care de peste 2000 de ani se naște mereu în cei care au primit „înfierea”, îndumnezeindu-i.

Read more...

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2019 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Imnul Episcopilor Martiri

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială