Prima pagină

Ce este un jubileu? La fiecare 25 de ani, dar cu excepţii

Pin It

papa-jubileu6La Jubileele ordinare, începute în 1300, se adaugă cele extraordinare ca acela voit de Papa Bergoglio

De Domenico Agasso jr.

Ce este un jubileu?

În vechime pentru evrei era un an declarat sfânt care cădea la fiecare 50 de ani, în care trebuia restituită egalitatea tuturor fiilor lui Israel, oferind noi posibilităţi familiilor care au pierdut proprietăţile lor şi libertatea personală. Acum se numeşte Jubileu universal. Biserica i-a dat o semnificaţie mai spirituală. Acum constă într-o iertare generală, o indulgenţă deschisă tuturor.

Care sunt originile sale?

Se leagă de Vechiul Testament, aşa cum explică situl Sfântului Scaun: "Legea lui Moise a fixat pentru poporul ebraic un an special: «Să consacraţi anul al cincizecilea şi să vestiţi libertatea în ţară pentru toţi locuitorii ei: să fie pentru voi an jubiliar; fiecare din voi să-şi primească înapoi proprietatea şi fiecare să se întoarcă în familia lui. Anul al cincizecilea să fie pentru voi an jubiliar: să nu semănaţi, să nu seceraţi ceea ce creşte de la sine şi să nu culegeţi via netăiată. Este jubileu: să fie sfânt pentru voi. Să mâncaţi din roadele câmpului. În acest an jubiliar, fiecare să se întoarcă la proprietatea lui» (Cartea Leviticului)". Celebrarea Jubileului prevedea, printre altele, "restituirea pământurilor la vechii proprietari, iertarea datoriilor, eliberarea sclavilor şi chiar odihnirea pământului".

Read more...

15 minciuni care stau la baza culturii noastre

Pin It

2015.04.17eO cultură este un amestec complex de maniere, ritualuri, limbaje, norme, idei şi obiceiuri ale unui popor. Acestea descriu ceea ce un popor consideră că este adevărat, sau cel puţin valabil. Cum acţionează una asupra celeilalte, cum construiesc, cum şi ce pedepsesc şi răsplătesc, cum privesc naşterea şi moartea – toate acestea alcătuiesc principiile unei anumite culturi.

Unii gânditori spun că adevărul sau falsitatea sunt relative la o cultură (multi-culturalism). Orice face sau susţine o cultură devine propriul său absolut în acel domeniu. Orice revelaţie sau filosofie din afară trebuie să se adapteze la cultură şi nu vice versa. Nu sunt recunoscute realităţi precum o lege naturală sau o filosofie universală, prin care cineva ar putea să judece conţinutul unei culturi.

Read more...

Decalogul sau grija lui Dumnezeu pentru om

Pin It

201402_22Poporul evreu a devenit mai matur, deci mai conştient că trebuie să ducă la îndeplinire poruncile şi legile pe care însuşi Dumnezeu i le-a făcut cunoscute prin gura lui Moise: Decalogul sau Cele Zece Porunci. Decalogul prezintă, în cuvinte simple dar pline de viaţă, comportamentul pe care Domnul îl aştepta de la ai săi. Aceste cuvinte, valabile pentru Israelul de ieri, au fost reînnoite de Isus Cristos şi pentru noi cei de astăzi, adică poporul Noii Alianţe. Ele răsună ca o chemare, fiind înscrise de Dumnezeu direct în inimile noastre: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alţi Dumnezei afară de mine!… Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mult pe pământ… Să nu ucizi!… Să nu faci fapte necurate!… Să nu furi!… Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! Să nu pofteşti casa sau femeia aproapelui tău!

S-au schimbat doar cuvintele în timpurile noastre moderne. Sensul lor este mereu acelaşi: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău! Numai pe Domnul Dumnezeul tău să-l adori iar numelui său să te închini, căci El este cel sfânt, ce trebuie cinstit în ziua Domnului. Să-l iubeşti şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Adică să respecţi familia şi autoritatea civilă, să respecţi viaţa şi demnitatea omului. Aşa cum i-a creat Dumnezeu dintru început: bărbat şi femeie, să-i iubeşti şi să-i preţuieşti, uniţi prin căsătorie şi chemaţi să-l slujească pe Dumnezeu în curăţie. Trebuie să avem respect pentru persoane şi bunurile lor, trăind în dreptate, solidaritate şi iubire faţă de cei săraci. De asemenea, să dăm întotdeauna mărturie de adevăr în lupta pentru o conştiinţă mai curată, prin înfrânarea poftelor rele.

Exegetul francez, Roland de Vaux, unul din marii cunoscători ai Bibliei în timpurile moderne, explica în aceşti termeni, cum Dumnezeu s-a dezvăluit prin intermediul Decalogului: “Formulele sale scurte sunt concepute astfel încât să fie memorizate cu uşurinţă. Ele constituie un ajutor mnemotehnic, rezumat la cifra zece, şi care corespunde celor zece degete de la mâini, uşor de memorat. Decalogul s-a transmis oral de către grupurile de evrei care au trăit experienţa alianţei de pe Sinai. Autorul biblic, redactând Decalogul, l-a inserat imediat după teofania sinaitică, considerând că acesta este contextul cel mai logic şi mai natural al său!”. Şi totuşi, în Biblie îl găsim de două ori, adică în contextul de faţă şi în cartea Deuteronomului (5,5-21). În varianta Deuteronomului poporul împărtăşeşte despre transcendenţa divină o idee care este cu mult mai înaltă şi mai bogată decât în cartea Exodului. De aceea, textul din Exod, se poate afirma, este mai sărac, atât din punct de vedere al conţinutului, cât, mai ales, în ceea ce priveşte motivaţiile pe care le invocă. Este în joc însuşi conceptul despre sfinţenia divină la care omul nici nu poate îndrăzni să ajungă.

Read more...

Ce înseamnă IHS?

Pin It

Ce inseamna IHSÎntrebare: În timp ce participam la o Liturgie într-o biserică veche, am observat că pe altar era inscripţionat “IHS”. Unul dintre membrii familiei mele a spus că aceasta înseamnă “I Have Suffered” (trad. “Eu am suferit”). Este corect?

Răspunsul simplu este: Nu, IHS nu este un acronim pentru “I Have Suffered”. IHS este o cristogramă – o combinaţie de litere care reprezintă numele sfânt “Isus”. Cărturarii din vechime abreviau numele sacru al lui Isus folosind primele două litere din nume, sau prima şi ultima literă, cu o linie deasupra grupului de litere. De exemplu, literele greceşti Chi-Rho (care arată ca şi literele X şi P) erau abrevierea numelui “Christos”. De asemenea, I (iota) şi H (eta) sunt primele litere greceşti pentru “Isus”. Cândva în secolul al II-lea, a treia literă, S (sigma), a fost adăugată, dând astfel grupul IHS. Aceste cristograme, cum sunt XP sau IHS, serveau drept coduri secrete, care, dacă erau inscripţionate pe un mormânt, indicau că acolo este un creştin decedat; sau pe poarta unei case, indicau o casă a unui creştin.

Sfântul Bernardin de Siena (1380-1444) şi ucenicul său Sf. Ioan de Capistrano (1386-1456) au folosit monograma IHS pentru a promova Preasfântul Nume al lui Isus. În misiunile lor de predicare în toată Italia, ei au avut pancarte din lemn care aveau inscripţionate literele IHS înconjurate de raze. Sf. Bernardin şi Sf. Ioan binecuvântau credincioşii cu această monogramă, invocând numele lui Isus, şi multe miracole au fost relatate. De asemenea, ei încurajau oamenii să pună monograma deasupra porţilor oraşelor sau deasupra porţilor caselor în care locuiau, în locul unui însemn de familie, pentru a arăta devoţiunea şi supunerea lor faţă de Domnul.

Fiecărui element, Sf. Bernardin i-a atribuit un sens, o semnificaţie: soarele central este aluzie clară la Cristos care dă viaţă aşa cum face soarele, şi sugerează ideea de iradiere a carităţii, a iubirii. Căldura soarelui este răspândită de raze, în număr de 12 linii ondulatorii cu referire la drumurile întortocheate ale Apostolilor şi apoi 8 raze drepte care reprezintă Fericirile evanghelice; fâşia care înconjoară soarele reprezintă starea de beatitudine a celor fericiţi, care nu cunoaşte sfârşit, fondul celest este simbol al credinţei, iar aurul, al iubirii. Tot simbolul este înconjurat de inscripţia exterioară în latină luată din Scrisoarea Sf. Paul către Filipeni: “În numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt”.

Read more...

Pelerinaj la Sighet - Video

Pin It

Login Form

Animatori pentru tabără
Nu uitați !
Tinerii doritori pentru a participa ca animatori la tabăra de vară 2020 sunt așteptați să se anunțe din timp la parohie. Vă așteptăm cu drag, Pr. Viorel

Parohia Cugir pe Twitter

Ziua Eroilor Revoluției

Calendar Pastoral

Imnul Episcopilor Martiri

Memo

Organizare, pregătiri și repetiții


Dragilor,
în curând vor începe pregătirile pentru tabăra de vară de anul viitor.
Fiți pe fază!
Invitația este deschisă și adresată tuturor! Vă așteptăm!
Pr. Viorel

Revista parohială